Badania kliniczne – wykład

Udostępniliśmy wykład Ewy Gwiazdy – Problematyka badań klinicznych

Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna – leczenie biologiczne 16.04.2016 UJK Kielce