o nas

Na fundamencie wieloletniej działalności pani dr Brodeckiej powołaliśmy Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę. 7 marca 2015 odbyło się spotkanie założycielskie, z dniem 18 czerwca 2015 zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000563754

Jesteśmy grupą ludzi chorych na łuszczycę, organizujemy spotkania, aby się wspierać, wymienić doświadczeniami lecznico-rehabilitacyjnymi i podnieść na duchu.
Organizujemy cykliczne spotkania edukacyjne mające na celu podniesienie wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy. Mówimy o dostępnych metodach leczenia, środkach wspomagających leczenie, dzięki firmom farmaceutycznym współpracującym z Naszym Stowarzyszeniem możemy wypróbować ich produkty. Mamy głowy pełne pomysłów 🙂 niektóre z nich zostały już przelane na papier w postaci wniosków o granty.

Zarząd: prezes Paulina Czechowska, wiceprezes Krystyna Basińska, sekretarz Sabina Cedro, członek Janina Jarmoluk

Działamy przy wsparciu załogi z Kliniki Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz przedstawicieli firm przyjaznych Łuszczykom

IMG_5681

Jesteśmy organizatorem największego wydarzenia dla pacjentów dermatologicznych – Targów AtoPsoriaDerm http://www.targikielce.pl/pl/atopsoriaderm.htm

Deklaracja członkowska to pobrania DEKLARACJA druk

Nasza działalność jest oparta na Statucie S T A T U T

Składki członkowskie oraz inne datki należy wpłacać na konto Stowarzyszenia BGŻ BNP PARIBAS  82 2030 0045 1110 0000 0285 4600

Sprawozdanie za rok 2015 Sprawozdanie za rok 2015