ARTUKUŁY

 

ArtykułPDF/Link/Sygnatura
Rafał Kuźniewski, Ewa Krzyżyńska-Malinowska, Maciej Balcerek, Daniel Modnicki, Daniel Załuski NATURALNE SUROWCE W TERAPII
I PROFILAKTYCE ŁUSZCZYCY
Zeszyty naukowe ALMAMER 2014 (2), 43-54
PDF
Małgorzara Białek, Jarosława Rudkowska Znaczenie kwasu γ-linolenowego w profilaktyce i terapii Postepy Hig Med Dosw (online), 2015; tom 69: s.892-904PDF
Art/16/65
dr hab.Aneta Szczerkowska-Dobosz, prof.Roman Nowicki Algorytm leczenia łuszczycyABC łuszczycy Łuszczyca w pytaniach i odpowiedziach, Poznań 2016, wyd.1 s.155-162Link
Art/15/64
dr n. ekon. lek.med. Dorota Wydro Kwas gamma-linolenowy (GLA) - suplement niezbędny, Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2015, s.1-11Link
Art/14/63
Tomasz Hawro, Joanna Miniszewska, Jan Chodkiewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Zalewska: Lęk i depresja, a wsparcie społeczne u chorych na łuszczycę. "Przegląd Lekarsk"i 2007/64/9, s.568-571PDF
Art/13/38
prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek,dr n. med. Franciszka Protas-Drozd: Łuszczyca (Psoriasis vulgaris)Link
PDF
Art/12/37
dr n. farm. Stanisław Piechula, opiekun specjalizacji: mgr farm. Gertruda Czech: Łuszczyca (psoriasis) choroba ciągle nieuleczalna. Praca poglądowa w ramach I stopnia specjalizacji z farmacji aptecznej
s. 1-22
Link
Art/11/36
Joanna Piś: Psychodermatologia. Fragment pracy magisterskiej "Nasilenie stresu i jego percepcja, a stan zdrowia chorych na łuszczycę"PDF
Art/10/35
Anna Lipińska-Olszewska: Kontakty towarzyskie służą zdrowiu chorych na łuszczycęLink
Art/9/34
Anna Bronikowska-Kolasa, Dorota Wojnowska, Adam Borzęcki, Leszek Wdowiak, Grażyna Chodorowska, Janusz Urban, Ewa Krochmalska: Łuszczyca błony śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych. "Nowa Medycyna" 2006, s.6-11Link
Art/8/33
Marta Stawczyk, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Olivia Komorowska, Magdalena Dobosz, Agata Maciejewska-Radomska: Znaczenie diety w łuszczycy - przewlekłej układowej chorobie zapalnej. "Forum Zaburzeń Metabolicznych" 2011, tom 2, nr 3, s.205-2012Link
Art/7/32
Ewa Hrehorów, Adam Reich, Jacek Szepietowski: Jakość życia chorych na łuszczycę: zależność od świądu, stresu, i objawów depresyjnych. "Dermatologia Kliniczna" 2007, 9(1): s. 19-23Art/6/31
Edyta Tyc-Zdrojewska, Aleksandra Kaszuba, Iwonna Michalak, Andrzej Kaszuba: Preparaty biologiczne w terapii łuszczycy — doświadczenia własne. "Forum Medycyny Rodzinnej" 2009, tom 3, nr 6, 468–479Link
Art/5/30
Adam Reich, Jacek Szepietowski: Postępowanie z chorymi na łuszczycę: ocena postaw i zachowań lekarzy oddziałów dermatologicznych w codziennej preaktyce lekarskiej. "Dermatologia Kliniczna", 2011, 13 (2): s.57-68Art/4/29
Dorota Wielowieyska-Szybińska,Anna Wojas-Pelc: Przebieg i postępowanie w łuszczycy zwykłej. "Post Dermatol Alergol" 2012;XXIX,2:123–127Link
Art/3/28
Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko, Lidia Ostanek:Działania niepożądane w czasie leczenia cyklosporyną A i chorych na reumatoidalne i łuszczycowe zapalenie stawów - obserwacje własne. "Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie"2010, 56, SUPPL. 1, s. 48-51Art/2/27
Anna Neneman, Zygmunt Adamski: Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę. "Forum Medycyny Rodzinnej" 2009, tom 3, nr 6, s.447-453Link
Art/1/26
Stefańczyk Krzysztof:Komentarz do aktualnych doniesień na temat leczenia łuszczycy. „Aesthetica” 2017, nr 20, s. 92-94PDF